• info@lifeafterlife.no
  • + 47 966 55 555

Velkommen til Life After Life

Vi tar sikte på å gi den nødvendige tverrfaglige støtten til en avdødes familie og kjære i forbindelse med en verdig slutt. Like holdninger blir vektlagt for alle kulturfolk overfor alle trosretninger.

Formålet skal oppnås gjennom aktiviteter som deltakelse for å gi profesjonell støtte i samsvar med nasjonale lover og regler, samt kulturelle ønsker om hvordan seremonien gjennomføres.

Vi fungerer også som en nøytral tilhenger av mennesker i alle trosretninger.